M Club

การรับสิทธิประโยชน์

เพื่อเอกสิทธิ์พิเศษในฐานะสมาชิก M-Club  กรุณาแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งเพื่อรับการบริการและสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า ณ เมดิแคร์ ทุกสาขา

-รับสิทธิ์พิเศษในการทำหัตถการหน้า ในเดือนเกิด

-สะสมคะแนนรับสิทธิประโยชน์มากมาย

*100 บาท = 1คะแนน ( คะแนนสะสมจากการซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถการรายครั้ง )

 

การสมัคร

 -ค่าสมัคร 100 บาท สำหรับสมาชิกใหม่

-เมื่อมียอดซื้อครบตามเงื่อนไข สามารถสมัครเป็นสมาชิก M-Club โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 

การต่ออายุบัตรสมาชิก

- ค่าต่ออายุบัตรสมาชิก 100 บาท

-รับการต่ออายุสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคะแนนสะสมครบตามเงื่อนไข

-กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก สามารถโอนคะแนนสะสมจากบัตรเก่าไปบัตรใหม่ได้

***เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่เมดิแคร์ ทุกสาขา


ติดต่อเรา

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
3230,3232,3234,3236 อาคารชั้น1,3
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

CALL CENTER : 023192525

ฝากเรื่องไว้ให้เราติดต่อกลับได้นะคะ